Skip to main content
 • Rachunek powierniczy (dla deweloperów)

  Rachunek powierniczy (dla deweloperów)

  SZCZEGÓŁY:

  1. Posiadacz rachunku – deweloper
  2. Waluta rachunku: PLN
  3. Powiernik – „deweloper”, posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym
  4. Powierzający – „nabywca”, deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem
  5. Wpłaty – dokonywane wyłącznie przez powierzającego wynikające z umowy deweloperskiej
  6. Wypłaty – dokonywane wyłącznie przez powiernika – deweloper; po spełnieniu warunków określonych w umowie deweloperskiej

  Dlaczego warto?

  gwarantuje bezpieczeństwo środków dla finansujących inwestycję deweloperską
  zabezpiecza przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym posiadacza rachunku – dewelopera (powiernika)
  daje ścisłą kontrolę wydatkowanych środków pieniężnych
  pozwala na gromadzenie wyłącznie środków pieniężnych związanych z konkretnym przedsięwzięciem deweloperskim
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.