Skip to main content
 • Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu - kredyt inwestycyjny na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych Twojej Firmy
  2. Przeznaczenie - zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego   
  3. Wkład własny – minimum 10% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT)
  4. Okres kredytowania – maksymalnie do 20 lat
  5. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  6.  Zabezpieczenie kredytu-
  • weksel in blanco
  • inna forma uzgodniona z Bankiem

  Dlaczego warto?

  szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  długi okres kredytowania – nawet do 20 lat
  wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach
  umożliwia rozwój Twojej firmy
  daje możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
  wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego

  Poniższa kalkulacja dla kredytu inwestycyjnego na dzień 12.01.2024 r.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu inwestycyjnego wynosi: 10,45% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 500.000,00  zł, okres kredytowania: 240 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 9,58 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 3,70%, kredyt spłacany w 240 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych,  najwyższa rata kapitałowo –odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi  6.117,32 zł.

  Na całkowity koszt kredytu w wysokości  492.468,04 zł , składa się:

  • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 9.750,00 zł (1,95%)
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości 50,00 zł
  • opłata za prowadzenie rachunku bankowego za okres 240 miesięcy 1.440,00 zł
  • suma odsetek za cały okres kredytowania 228,04 zł

  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 992.468,04 zł.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
  w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.