Skip to main content
 • Kredyt REWOLWINGOWY

  Kredyt REWOLWINGOWY

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu –kredyt obrotowy  o charakterze odnawialnym
  2. Przeznaczenie – finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, cel kredytu określony zostaje w umowie (konieczność dokumentowania celowości wykorzystania kredytu)
  3. Okres kredytowania –  do 1 roku (z możliwością przedłużenia okresu umowy)
  4. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  5. Zabezpieczenie kredytu-
  • pełnomocnictwo do rachunku
  • weksel in blanco
  • inna forma uzgodniona z Bankiem

  Dlaczego warto?

  szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  to wsparcie dla Twojego Biznesu
  każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystania środków w całym okresie kredytowania
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.