Skip to main content
 • Kredyt TECHNOLOGICZNY

  Kredyt TECHNOLOGICZNY

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu - kredyt inwestycyjny na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych Twojej Firmy
  2. Przeznaczenie:   realizacja inwestycji technologicznej  polegającej na:
  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
  • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.  
  1. Wkład własny –kredyt technologiczny służy do sfinansowania części wydatków kwalifikowanych inwestycji technologicznej. Kredytobiorca we wniosku
   o dofinansowanie uwzględnia wysokość kredytu na innowacje technologiczne
   w wysokości nie większej niż 75% wartości wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 25% wydatków kwalifikowanych wykazuje we wniosku o dofinansowanie dla BGK jako udział własny.
  2. Okres kredytowania – maksymalnie do 15 lat
  3. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  4. Zabezpieczenie kredytu:
  • weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem
  • hipoteka
  • zastaw
  • inna forma uzgodniona z Bankiem

  Dlaczego warto?

  szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
  wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach
  umożliwia rozwój Twojej firmy
  daje możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
  wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.