Skip to main content
 • Lokata TYPU O/N "overnight"

  Lokata TYPU O/N "overnight"

  SZCZEGÓŁY:

  • rodzaj rachunku – rachunek terminowej lokaty typu O/N „overnight” dla rolników
  • charakterystyka lokaty – na podstawie zawartej umowy, po zamknięciu dnia operacyjnego, następuje automatyczne przeksięgowanie salda środków pieniężnych na rachunek lokaty typu O/N. Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy Klienta następnego dnia rano.
  • rodzaj oprocentowania – zmienne, ustalane wg. dziennej stawki WIBID O/N
  • rodzaj kapitalizacji – dzienna 
  • oprocentowanie – wysokość oprocentowania określa Tabela oprocentowania
  • waluta –PLN
  • minimalna wpłata – wielkość minimalnej wpłaty na rachunek lokaty określa Tabela oprocentowania
  • lokata typu O/N (overnight) nie może być otwierana za pośrednictwem systemu bankowości internetowej

  Dlaczego warto?

  możliwość negocjacji warunków oprocentowania
  środki wraz z odsetkami do dyspozycji już następnego dnia rano
  największą zaletą lokaty O/N jest nieprzerwana dostępność środków
  w sposób całkowicie nieuciążliwy, pozwoli na wygenerowanie dodatkowego dochodu
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.