Skip to main content
 • Rachunek pomocniczy dla rolników

  Rachunek pomocniczy dla rolników

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj rachunku – rachunek rozliczeniowy dla rolników, przeznaczony na wyodrębnione cele prowadzonej działalności rolniczej
  2. Rodzaj oprocentowania - zmienne
  3. Rodzaj kapitalizacji – roczna  
  4. Waluta - PLN

  Dlaczego warto?

  brak opłaty za otwarcie rachunku
  niska opłata za prowadzenie rachunku
  możliwość dostępu do rachunku za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej EBO
  możliwość realizacji płatności w formie zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty
  możliwość uzyskania do rachunku międzynarodowej karty płatniczej VISA Business Debetowa (VBD), Mastercard Business PayPass – zapewni łatwy i bezpieczny dostęp do środków!
  możliwość otrzymania informacji o stanie środków na rachunku dzięki usłudze SMS oraz telefonicznie na hasło – wystarczy złożyć stosowną dyspozycje
  bezprowizyjna wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami * na terenie całej Polski
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.