Skip to main content
 • Kredyt Wspólny Remont

  Kredyt Wspólny Remont

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu –kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych
  2. Przeznaczenie – finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją nieruchomości będącej w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej (np. remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.). Może być także przeznaczony na refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Wspólnotę z własnych środków z uwzględnieniem pewnych warunków:
  • refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przez datą złożenia wniosku o kredyt;
  • poniesione wydatki są udokumentowane;
  • zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Wspólnoty w kosztach inwestycji

  Wymagane jest dokumentowanie celowości wykorzystania kredytu.

  1. Okres kredytowania –  do 20 lat
  2. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  3. Zabezpieczenie kredytu 
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami rozliczeniowymi Wspólnoty (bieżącym i/lub pomocniczymi);
  • cesja wierzytelności z tytułu wpłat członków Wspólnoty na fundusz remontowy;
  • cesja praw z umowy (polisy) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • inna forma uzgodniona z Bankiem

  Dlaczego warto?

  możliwość uzyskania karencji w spłacie kwoty kredytu
  zabezpieczenie spłaty kredytu dostosowane do specyfiki funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
  możliwość otrzymania premii termomodernizacyjnej z BGK
  możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo- odsetkowych (metoda annuitetowa) lub w ratach malejących
  możliwość finansowania nawet do 100% inwestycji
  długi okres kredytowania do 20 lat
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.