Skip to main content
 • Lokata STANDARD

  Lokata STANDARD

  SZCZEGÓŁY:

  • rodzaj rachunku – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej dla klientów instytucjonalnych, w tym dla wspólnot mieszkaniowych, przeznaczony do gromadzenia środków na warunkach określonych w umowie (za wyjątkiem lokat zawieranych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej EBO, gdzie potwierdzeniem otwarcia lokaty jest informacja umieszczona na wyciągu)
  • rodzaj oprocentowania - zmienne
  • rodzaj kapitalizacji – w okresie umownym zapadalnym 
  • okres lokaty STANDARD - lokata może być zakładana na okres 1, 3, 6, 12 i 24 miesięcy
  • oprocentowanie – wysokość oprocentowania określa Tabela oprocentowania
  • waluta – wykaz walut określa Tabela oprocentowania
  • minimalna wpłata – wielkość minimalnej wpłaty na rachunek lokaty określa Tabela oprocentowania
  • brak możliwości dokonywania wpłat uzupełniających
  • brak możliwości dokonywania częściowych wypłat
  • zerwanie lokaty przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje, że nie są naliczane odsetki

  Dlaczego warto?

  możliwość wyboru dogodnego okresu lokaty (1, 3, 6, 12 i 24 miesiące)
  możliwość założenia lokaty przez Internet - dla Klientów korzystających z obsługi rachunków za pośrednictwem bankowości internetowej EBO
  możliwość założenia lokaty STANDARD w PLN oraz walutach USD i EUR
  odnawialność lokaty – nie musisz pilnować terminu zakończenia lokaty
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.